Etykieta honorowa

by AlbertoCarlos

czyli

szeroko rozumiane zasady należytego postępowania
zarówno podczas spotkań oficjalnych, jak i w czysto prywatnych dysputach
arystokratom dla przypomnienia, ludowi zaś do nauki przeznaczona

Przedmowa

Po dziś dzień nie uregulowana jest sytuacjach należytej tytulatury względem tychże najbardziej zasłużonych dla kraju obywateli, którzy to arystokratami winni się zwać. Problem ów wielokrotnie podejmowany przez Bialeńczyków nigdy nie zakończył się wypracowaniem konsensusu. Dlatego też Stronnictwo Rojalistyczno – Konserwatywne postanawia puścić w obieg tęże broszurę coby przedstawić swoje zdanie na kwestię etykiety oraz wznowić dyskusję na jej temat. Tak więc broszura niniejsza traktować będzie o zwrotach, których winniśmy używać wobec „nobilitowanych” tudzież listę starszeństwa tytułów.

Tytuły szlacheckie

Tytuły szlacheckie zgodnie z ustawą o tytułach szlacheckich, z dnia 27 grudnia 2013 roku oraz z poprawkami z 27 marca 2014 roku tudzież z 10 kwietnia tegoż roku układają się podług następującej listy:

1. Elektor, czyli posiadacz przynajmniej 300 folwarków

2. Wielki Kniaź (Wielki Książę), czyli posiadacz przynajmniej  100 folwarków

3. Kniaź (Książę), czyli posiadacz przynajmniej  75 folwarków

4. Lord (dawniej Earl), czyli posiadacz przynajmniej  50 folwarków

5. Margrabia, czyli posiadacz przynajmniej 30 folwarków

6. Hrabia, czyli posiadacz przynajmniej 18 folwarków

7. Wicehrabia, czyli posiadacz przynajmniej 12 folwarków

8. Baron, czyli posiadacz przynajmniej 6 folwarków

9. Szlachcic, czyli posiadacz przynajmniej 3 folwarków

Naturalnie tytułom męskim winny odpowiadać ich żeńskie zamienniki, a więc szlachcic – szlachcianka, baron -baronessa etc. Należy także pamiętać, iż tytuły szlacheckie [arystokratyczne] w Bialenii, dotychczas będącej państwem demokratycznym nadają je specyficznego klimatu, ale także uwydatniają, zapewne nieco skrytą tendencję do monarchii.

Tytulatura honorowa

Podczas przemówień publicznych, ważnych świąt państwowych winniśmy trzymać się należytej tytulatury wobec arystokracji. Tak więc:
1. Do Elektora zwracamy się „Wasza Ekscelencjo Elektorze”, o Elektorze mówimy zaś „Jego Ekscelencja Elektor”.
2. Do Wielkiego Kniazia zwracamy się ,,Wasza Wielkoksiążęca Mość”, o Wielkim Kniaziu mówimy zaś ,,Jego Wielkoksiążęca Mość”.
3. Do Kniazia zwracamy się ,,Wasza Książęca Mość” lub „Jaśnie Oświecony”, o Kniaziu mówimy zaś ,,Jego Książęca Mość” lub ,,Jaśnie Oświecony”.
4. Do Lorda zwracamy się ,,Jaśnie Panie” lub ,,Jaśnie Wielmożny Panie”; o Lordzie mówimy ,, Jaśnie Pan” lub ,, Jaśnie Wielmożny Pan”.
5. Do Margrabiego zwracamy się ,,Jaśnie Panie Margrabio”; o Margrabim mówimy ,,Jaśnie Pan Margrabia”.
6. Do Hrabiego zwracamy się ,,Jaśnie Panie” lub ,,Jaśnie Wielmożny Panie Hrabio”; o Hrabim mówimy ,,Jaśnie Pan” lub ,,Jaśnie Wielmożny Pan Hrabia”.
7. Do Wicehrabiego zwracamy się ,,Mości Panie Wicehrabio”; o Wicehrabim mówimy ,,Mości Pan Wicehrabia”.
8. Do Barona zwracamy się ,,Mości Panie Baronie”; o Wicehrabim mówimy ,,Mości Pan Baron”.
9. Do Szlachcica zwracamy się ,,Waszmość Panie”; o Szlachcicu mówimy zaś ,,Jegomość Pan”.

Tytulatura dyplomatyczna

Do zagranicznych dyplomatów tudzież Głów Państw, będących republikami winniśmy zwracać się ,,Wasza Ekscelencjo”/ ,,Jego Ekscelencja”. Do zagranicznych monarchów winniśmy zwracać się w zależności od tytułu: ,,Wasza Cesarska Wysokość”  ,,Wasza Królewska Wysokość”; ,,Wasza Książęca Wysokość” / ,,Jego Cesarska Mość”; ,,Jego Królewska Mość”; „Jego Książęca Mość”.

Nie wskazane jest, zwłaszcza w przypadku zagranicznych dyplomatów, a tem bardziej wobec Głów Państw używać podczas oficjalnych wystąpień skróconych form eg. WKM, WE.

Posłowie

Łączę wyrazy największej rewerencji wobec wszystkich czytelników niniejszej broszury, a także zachęcam do wymiany poglądów.

/-/ Adam Aleksander von Vinicis-Dostojewski

Reklamy