Corona Locuta

Gazeta Klubu Konserwatywnego

Month: Listopad, 2014

Etykieta honorowa

czyli

szeroko rozumiane zasady należytego postępowania
zarówno podczas spotkań oficjalnych, jak i w czysto prywatnych dysputach
arystokratom dla przypomnienia, ludowi zaś do nauki przeznaczona

Przedmowa

Po dziś dzień nie uregulowana jest sytuacjach należytej tytulatury względem tychże najbardziej zasłużonych dla kraju obywateli, którzy to arystokratami winni się zwać. Problem ów wielokrotnie podejmowany przez Bialeńczyków nigdy nie zakończył się wypracowaniem konsensusu. Dlatego też Stronnictwo Rojalistyczno – Konserwatywne postanawia puścić w obieg tęże broszurę coby przedstawić swoje zdanie na kwestię etykiety oraz wznowić dyskusję na jej temat. Tak więc broszura niniejsza traktować będzie o zwrotach, których winniśmy używać wobec „nobilitowanych” tudzież listę starszeństwa tytułów.

Tytuły szlacheckie

Tytuły szlacheckie zgodnie z ustawą o tytułach szlacheckich, z dnia 27 grudnia 2013 roku oraz z poprawkami z 27 marca 2014 roku tudzież z 10 kwietnia tegoż roku układają się podług następującej listy:

1. Elektor, czyli posiadacz przynajmniej 300 folwarków

2. Wielki Kniaź (Wielki Książę), czyli posiadacz przynajmniej  100 folwarków

3. Kniaź (Książę), czyli posiadacz przynajmniej  75 folwarków

4. Lord (dawniej Earl), czyli posiadacz przynajmniej  50 folwarków

5. Margrabia, czyli posiadacz przynajmniej 30 folwarków

6. Hrabia, czyli posiadacz przynajmniej 18 folwarków

7. Wicehrabia, czyli posiadacz przynajmniej 12 folwarków

8. Baron, czyli posiadacz przynajmniej 6 folwarków

9. Szlachcic, czyli posiadacz przynajmniej 3 folwarków

Naturalnie tytułom męskim winny odpowiadać ich żeńskie zamienniki, a więc szlachcic – szlachcianka, baron -baronessa etc. Należy także pamiętać, iż tytuły szlacheckie [arystokratyczne] w Bialenii, dotychczas będącej państwem demokratycznym nadają je specyficznego klimatu, ale także uwydatniają, zapewne nieco skrytą tendencję do monarchii.

Tytulatura honorowa

Podczas przemówień publicznych, ważnych świąt państwowych winniśmy trzymać się należytej tytulatury wobec arystokracji. Tak więc:
1. Do Elektora zwracamy się „Wasza Ekscelencjo Elektorze”, o Elektorze mówimy zaś „Jego Ekscelencja Elektor”.
2. Do Wielkiego Kniazia zwracamy się ,,Wasza Wielkoksiążęca Mość”, o Wielkim Kniaziu mówimy zaś ,,Jego Wielkoksiążęca Mość”.
3. Do Kniazia zwracamy się ,,Wasza Książęca Mość” lub „Jaśnie Oświecony”, o Kniaziu mówimy zaś ,,Jego Książęca Mość” lub ,,Jaśnie Oświecony”.
4. Do Lorda zwracamy się ,,Jaśnie Panie” lub ,,Jaśnie Wielmożny Panie”; o Lordzie mówimy ,, Jaśnie Pan” lub ,, Jaśnie Wielmożny Pan”.
5. Do Margrabiego zwracamy się ,,Jaśnie Panie Margrabio”; o Margrabim mówimy ,,Jaśnie Pan Margrabia”.
6. Do Hrabiego zwracamy się ,,Jaśnie Panie” lub ,,Jaśnie Wielmożny Panie Hrabio”; o Hrabim mówimy ,,Jaśnie Pan” lub ,,Jaśnie Wielmożny Pan Hrabia”.
7. Do Wicehrabiego zwracamy się ,,Mości Panie Wicehrabio”; o Wicehrabim mówimy ,,Mości Pan Wicehrabia”.
8. Do Barona zwracamy się ,,Mości Panie Baronie”; o Wicehrabim mówimy ,,Mości Pan Baron”.
9. Do Szlachcica zwracamy się ,,Waszmość Panie”; o Szlachcicu mówimy zaś ,,Jegomość Pan”.

Tytulatura dyplomatyczna

Do zagranicznych dyplomatów tudzież Głów Państw, będących republikami winniśmy zwracać się ,,Wasza Ekscelencjo”/ ,,Jego Ekscelencja”. Do zagranicznych monarchów winniśmy zwracać się w zależności od tytułu: ,,Wasza Cesarska Wysokość”  ,,Wasza Królewska Wysokość”; ,,Wasza Książęca Wysokość” / ,,Jego Cesarska Mość”; ,,Jego Królewska Mość”; „Jego Książęca Mość”.

Nie wskazane jest, zwłaszcza w przypadku zagranicznych dyplomatów, a tem bardziej wobec Głów Państw używać podczas oficjalnych wystąpień skróconych form eg. WKM, WE.

Posłowie

Łączę wyrazy największej rewerencji wobec wszystkich czytelników niniejszej broszury, a także zachęcam do wymiany poglądów.

/-/ Adam Aleksander von Vinicis-Dostojewski

Reklamy

Monarchia mixta Bialeniae

Szanowni a zacni,

Wraz z bezprawnym przejęciem terytoriów Federacji Brodryjskiej przez Wiktora Chruszczenkę (vel Władimira Gritina) oraz przymusem emigracji dotychczasowego, legalnego rządu brodryjskiego do Republiki Bialeńskiej Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne zakończyło swoją działalność na terytorium Brodrii. Czołowi działacze rojalistów przyjęli bialeńskie obywatelstwo tudzież włączyli się w pracę rządu jedności narodowej pod przywództwem profesora Swarzewskiego. Tak więc działalność w Brodrii straciła swój sens.

Mimo to w dniu wczorajszym organizacja polityczna działająca pod tożsamym imieniem została zarejestrowana w Republice Bialeńskiej, Wczoraj również w czterech punktach Stronnictwo przedstawiło w dosyć ogólny sposób swoje postulaty sztandarowe, opierające się o system monarchii mieszanej. Zachęcam do lektury

http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index.php?topic=1952.msg19227#msg19227″
https://i0.wp.com/www.radiownet.pl/system/post/multi_posts/avatars/101334/large/aristocratic-dinner1.jpg

Arystokraci spożywający posiłek

Niezwykła szansa dla Brodrii

Na naszą Ojczyznę nadeszł chwila wielkiej próby! Złe siły i obcy ludzie, próbujący wywierać wpływy w naszym kraju, pozbawieni resztek kręgosłupa dopuścili do upadania naszego państwa. […] Dlatego z dniem dzisiejszym ogłaszamy rewolucję listopadową, której owocem jest nowo powstały Związek Brodryjski.

Tymi bogatymi i pełnymi patetyzmu słowami zaczęła się, napawająca niezwykłym uczuciem uniesienia mowa wybitnego Wiktora Chruszczenki. W odpowiedzi na tyrańskie i pełne niesprawiedliwości rządy Andrzeja Swarzewskiego (Prezydenta Federacji Brodryjskiej na uchodźstwie), wybranego zapewne w sfałszowanych wyborach oraz dążącego do sprzedaży Brodrii Bialenii (który jak wiadomo jest „dezerterem i zdrajcą”) towarzysz-rewolucjonista Wiktor Chruszczenko zmuszony został do wszczęcia antymasońskiego powstania.

 Rewolucja ListopadowaWiktor Chruszczenko na czele pochodu rewolucyjnego

„prawdziwych Brodryjczyków”.

Wydaje się, że tym co zmusiło Wielkiego Przywódcę do wszczęcia rewolucji był fakt utraty forum przez Federację Brodryjską, a także przeniesienia się rządu tejże do Republiki Bialeńskiej. Niezmordowany Chruszczenko nie mogąc zdzierżyć brodryjskich symboli narodowych na forum „zdrajcy i dezertera” nie miał innego opcji. Decyzja, którą podjął wydaje się być jedyną słuszną, chociażby przez fakt, iż jest on jednym z największych polityków Pollinu, a także Ojcem Narodu Brodryjskiego. Niestety znalazł się on falą krytyki (skądinąd niesłusznej, gdyż każdy głos skierowany contrae Wielkiemu Przywódcy jest głosem kłamliwym i masońskim). Wyjątkowo szybko zareagowało kierowane przez znanego masona – Konstantego margrabiego Michalskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W pełnej kłamstwa i obłudy nocie uznało Związek Brodryjski za „organizację terrorystyczną”. Co jest wyjątkowo tchórzliwym zagraniem, gdyż inni mocarstwa, jak wspomina Wiktor Chruszczenko będą popierać Związek Brodryjski. Niestety przez działanie swarzystowsko-masońskich inwigilatorów nie wystosowały jeszcze oficjalnych komunikatów.  Co więcej masońskie Ministerstwo propaguje wyjątkowo bzdurne informacje o domniemanym kloningu, jakiego miał dokonać towarzysz Chruszczenko. Ku uciesze wszystkich prawowitych Brodryjczyków Wielki Przywódca zdementował plotki o tym jakoby Chruszczenko, Grutin i Gałkina były jedną osobą.

Co do podejrzeń o kloning- są to sprzeczne z prawdą bzdury, propagowane przez przeciwników wolnej Brodrii.

Jak możemy się domyślić spotkało się to z aprobatą i gwałtownym aplauzem prawowitych Brodryjczyków zebranych na Placu Pomarańczowym w Broskwie (nowej stolicy Brodrii). Wielki Przywódca zachęcił także niesfornych Brodryjczyków do powrotu na łono jedynej słusznej ojczyzny.

https://i0.wp.com/eastbook.eu/wp-content/uploads/2014/10/poroszenko-wojsko.jpg

Chruszczenko zaprzecza sprzecznym z prawdą bzdurom.

Natenczas w Związku Brodryjskim odbyły się w pełni demokratyczne i wolne wybory parlamentarne. Świetlani deputowani, mogący pochwalić się niezwykłym dorobkiem na polu politycznym będą obradować na dalszym kształtem Związku Brodryjskiego. Nasza redakcja proponuję by najsampierw wystosowali notę potępiającą dla tchórzliwego masona – Kristiana Iversena, który ośmielił się zarzucić Chruszczencę niekompetencję przy konfigurowaniu forum. Podczas rozmowy z innymi bialeno-masonami rzekł, iż oznaczenia grup na forum Związku Brodryjskiego mają formę z zapisem „Federacja Brodryjska”. Jest to oczywiście wielka nieprawda, bo: każde słowo masona to kłamstwo, skoro on to widzi to wcale nie znaczy, że tak jest.

Na koniec garść informacji z kraju, o którym Wódz wypowiadał się „żałuję, że kiedykolwiek sojuszniczym” [Republiki Bialeńskiej]. Gdzie Hugon Hewert ośmielił się zaproponować ażeby Brodria Wielkorusią się stała. Ta wyjątkowo żenująca prowokacja zapewne spotka się z dezaprobatą ze strony „prawdziwie Brodryjskiej”.

/-/ Adam Aleksander von Vincis-Dostojewski