Praca wre…

by AlbertoCarlos

Stronnictwo Rojalistyczno – Konserwatywne, do niedawana skupiające wokół siebie tylko dwóch członków powoli zaczyna się rozwijać. W ostatnich dnia chęć akcesu do Stronnictwa zgłosiło dwóch aktywnych Brodryjczyków – Patryk Hyjek oraz Konstanty Michalski. Spotkali się z serdecznym przyjęciem przez dotychczasowych członków. Tym czasem, zwołany jakiś czas temu Kongres Stronnictwa debatuje nad kształtem Brodrii jako caratu. Oto część informacji na temat podziału władzy, które możemy przekazać naszemu czytelnikowi:

Egzekutywa – w ręku Cara oraz wybieranego przezeń Senatu (Kanclerz, Kwestor, Prominenta oraz Naczelny Kurator)
Legislatywa – w ręku Dumy Bojaórw składającej się z wszystkich nobilitowanych mieszkańców carstwa
Judykatywa – w ręku Asesora Ludowego oraz Cara, jako zwierzchnika wymiaru sprawiedliwości

Wiemy także, iż w ramach Kongresu powstał kolejny panel dyskusyjny – zajmujący się sprawami kultury i nauki.

Pro Regnum et Patria!